Polecamy Szkolenia i kursy

ZP/06/2019 Zakończony

dodano: 2019-05-21
Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o., a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy nieruchomości.

 

Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o., a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy nieruchomości. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, szczegółowo opisane poniżej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIA MIENIA, UTRATY ZYSKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ NNW a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 5 od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia e) ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych. CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI