Polecamy Szkolenia i kursy

ZP/07/2019 Zakończony

dodano: 2019-06-13
Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o., a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy nieruchomości.

 

Ubezpieczenia mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 5 od wszystkich ryzyk,

c) ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

e) ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych.

f) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.