Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

W związku z informacjami nt. skażenia Odry w ostatnich tygodniach i zaniepokojeniem oraz licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi jakości wody we wrocławskich basenach i kąpieliskach informuję, że wszystkie dotychczas otwarte i zarządzane przez Spółkę Spartan obiekty

- kąpielisko Morskie Oko

- kąpielisko Glinianki

- Kłokoczyce

- Jeziorowa

- Królewiecka

- Pływalnia letnia Orbita

są czynne normalnie i nie ma niebezpieczeństwa z nich korzystania.

Kąpielisko Morskie Oko jak i inne obiekty nie maja kontaktu z wodą z Odry oraz nie ma żadnych połączeń z ciekami wodnymi z Odry, ponieważ wszystkie kąpieliska są usytuowane powyżej poziomu rzeki Odry.

Obserwowana przez nas flora i fauna na terenie tych obiektów w żaden sposób nie ucierpiała dlatego nie ma obaw w korzystania z w/w kąpielisk.