Wersja domyślna Wysoki kontrast - +
Wrocławskie Centrum Treningowe
SPARTAN sp. z o.o.
ul. Lubińska 53, 53 - 623 Wrocław
 
NIP: 8942926635;
REGON: 020656009
KRS: 0000297354
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał zakładowy: 76 541 500,00 zł
rachunek bankowy:
51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
 
SEKRETARIAT
tel. 71 73 88200, fax 71 356 85 50
kom. 691 4959 36
sekretariat@spartan.wroc.pl
 
 
 
DZIAŁ PROMOCJI i MARKETINGU
ul. Wejherowska 34, 54 - 239 Wrocław
tel. 691 49 59 13
 
KONTAKT DLA MEDIÓW
Maciej Moczko
maciejm[at]spartan.wroc.pl
tel.691 49 59 13
 
HOTEL ORBITA
tel. 71 350 10 26
kom. 691 495 902

 

HALA ORBITA

tel. 71 738 82 20

orbita@spartan.wroc.pl

Wynajem obiektu - Dział sprzedaży

sprzedaz@spartan.wroc.pl

 

 

PŁYWALNIA ORBITA

tel. 782 270 182
recepcja.plywalnia@spartan.wroc.p

 

RECEPCJA LUBIŃSKA

tel. 71 354 81 85
recepcja.lubinska@spartan.wroc.pl

 

RECEPCJA KRAJEWSKIEGO

tel. 71 348 42 17, 691 495 906
recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.pl

 

 

RECEPCJA SPISKA

tel. 71 367 60 08
recepcja.spiska@spartan.wroc.pl

 

KORTY SPISKA

tel. 71 367 60 07, 691 495 933
spiskakorty@spartan.wroc.pl

 

 

KORTY PUŁTUSKA

tel. 71 73 88 226
korty.pultuska@spartan.wroc.pl

 

HALLERA

tel. 71 361 87 35
recepcja.hallera@spartan.wroc.pl