Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/1/2021 Zakończony

19.04.2021

OCHRONA OSOBOWA, PODJAZDY GRUP INTERWENCYJNYCH I MONITOROWANIE SYSTEMÓW OCHRONY ELEKTRONICZNEJ OBIEKTÓW WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TRENINGOWEGO SPARTAN SPÓŁKA Z O.O.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – Ochrona doraźna polegajaca na ochronie osobowej, podjazdach grup interwencyjnych i ochronie elektronicznej obiektów Zamawiającego, przy wykorzystaniu następujących środków technicznych i osobowych Wykonawcy:
a) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracowników ochrony fizycznej,
b) Radiowego Systemu Bezpieczeństwa,
c) Systemu Alarmowego,
d) Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie do 5 minut
w nocy i do 10 minut w dzień,
e) Stałego Punktu Dyżurów,
f) Konserwacji systemów ochrony elektronicznej.