Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/12/2020 Zakończony

24.11.2020

REMONT I WYMIANA NAWIERZCHNI PŁYTY BOISKA, Z BITUMICZNEGO NA SZTUCZNĄ TRAWĘ, NA TERENIE CENTRUM TRENINGOWEGO NR 2 PRZY UL. LUBIŃSKIEJ 53 WE WROCŁAWIU

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Remont i wymiana nawierzchni płyty boiska, z bitumicznego na sztuczną trawę, na terenie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową.


1. Podstawowe roboty objęte zamówieniem polegają na:
1) demontażu istniejących piłkochwytów,
2) demontażu lamp/słupów oświetleniowych,
3) demontażu istniejącej ściany tenisowej,
4) otworowaniu istniejącej płyty boiska w związku z niedostateczną przepuszczalnością jej
podbudowy składającej się z asfaltów oraz nasypów niebudowlnaych; w celu przygotowania jej
pod nawierzchnię ze sztucznej trawy wymaga się zastosowania technologii umożliwiającej
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w konstrukcji nawierzchni trawy syntetycznej np.
poprzez zastosowanie elastycznych podkładów panelowych będących integralną częścią systemu
nawierzchni boiska,
5) wyrównaniu istniejącej płyty boiska oraz wzmocnieniu powierzchni podbudowy pod nawierzchnię
ze sztucznej trawy,
6) wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy dla projektowanego boiska o wymiarach 79,0m x
39,0m;
7) wydzieleniu boiska o wymiarach 30,0 x 62,4 m; z możliwością podziału na trzy mniejsze
o wymiarach 20,0m x 30,0m,
8) wykonaniu piłkochwytów, dookoła boiska, o wysokości 6,0m, z siatki miękkiej, polipropylenowej,
9) wykonaniu nowego, ledowego, oświetlenia boiska,
10) zagospodarowaniu terenu w postaci wykonania terenu utwardzonego z kostki betonowej jako
komunikacja piesza (chodniki, dojścia) i kołowa (dostawy, komunikacja wewnętrzna).