Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/12/2023 Zakończony

10.05.2023

Ochrona osobowa, podjazdy grup interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy przetargowej.

Link do postępowania:

https://spartan.logintrade.net/zapytania_email,127777,3a5ec3fb0a9fcd867181c8cdc7f78324.html