Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/14/2022 Zakończony

25.04.2022

Ochrona osobowa, podjazdy grup interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów
Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – Ochrona doraźna polegajaca na ochronie osobowej,

podjazdach grup interwencyjnych i ochronie elektronicznej obiektów Zamawiającego, przy wykorzystaniu następujących środków technicznych i osobowych Wykonawcy:

       a)  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracowników ochrony fizycznej,

       b)   Radiowego Systemu Bezpieczeństwa,

       c)   Systemu Alarmowego,

      d)   Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie do 5 minut

             w nocy i do 10 minut w dzień,

       e)   Stałego Punktu Dyżurów,

       f)    Konserwacji systemów ochrony elektronicznej.