Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/15/2022 Unieważniony

01.06.2022

Dostawa drewnianej mobilnej modułowej podłogi sportowej do hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Dostawa kompletnej drewnianej mobilnej modułowej podłogi sportowej pn. ”legarowany  mobilny  parkiet ” przeznaczonej do gier sportowych, wraz z jej pierwszym montażem i demontażem. W skład podłogi wchodzą:

1)      elementy podłogowe – panele drewniane o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ,

2)      listwy brzegowe podłogi.