Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/17/2022 Zakończony

20.06.2022

Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.

 

Ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW uczestników imprez i/lub zajęć sportowych i rekreacyjnych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy nieruchomości, tj.:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 7 od wszystkich ryzyk,

c) ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

e) ubezpieczenie NNW uczestników imprez i/lub zajęć sportowych i rekreacyjnych

f) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.