Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/20/2022 Zakończony

22.07.2022

Dostawa kompletnej wykładziny sportowej przeznaczonej do gier sportowych oraz wykładziny ochronnej do hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2022 r.:
1) kompletnej wykładziny sportowej przeznaczonej do gier sportowych,
2) wykładziny ochronnej
wraz z pierwszym montażem, do hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, o
parametrach opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ.