Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/2/2022 Zakończony

20.01.2022

Sporządzanie, dostarczanie i wydawanie śniadań indywidualnych oraz śniadań „grupowych” gościom hotelowym hotelu „Orbita”
przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Sporządzanie, dostarczanie i wydawanie śniadań indywidualnych oraz śniadań „grupowych” gościom hotelowym hotelu „Orbita”

przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Wykonawca będzie przygotowywał, dostarczał i wydawał śniadania wg zasad systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dostarczone śniadania muszą posiadać odpowiednią temperaturę, odpowiadać wymogom smakowym i estetycznym.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) sporządzanie śniadań w kuchni Wykonawcy, zgodnie z higieną żywienia,

2) za „śniadanie grupowe” przyjmuje się ilość osób od 9 do 55 osób,

3) dowóz śniadań przez Wykonawcę do hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu,

4) wydawanie śniadań gościom hotelowym w godzinach od 7:00 do 10:00, na życzenie gości   hotelowych – prowiant, dostarczony przez Wykonawcę do godz. 24:00, wydawany w recepcji hotelu,

5) dostawa i odbiór zastawy stołowej, obrusów,

6) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych,

7) sprzątanie restauracji po wydaniu śniadań i przekazanie jej Dzierżawcy tj. firmie DDPZ Spółka z o.o.