Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/23/2022 Zakończony

15.11.2022

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. "Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu"

 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części istniejących obiektów budowlanych na terenie dz. nr 4/3 AM-9 obręb Borek przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu”.

 Zakres prac obejmuje:

1. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym projektu technicznego), która – przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych – wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.

2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonanie:

- 5 kortów tenisowych o nawierzchni betonowej,

- ścianki do ćwiczeń gry w tenisa wraz z polem gry – ścianka tenisowa,

- utwardzenie terenu o nawierzchni szutrowej,

- opaski żwirowej wokół krytych kortów tenisowych,

- ogrodzenia panelowego istniejącego punktu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowości

   40m3/h.

3. ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony będzie na usługi sportu.

Zaprojektowano pięciosegmentowe zadaszenie namiotowe o konstrukcji łukowej drewnianej stanowiącej przekrycie dla pięciu kortów tenisowych.