Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/3/2021 Zakończony

06.07.2021

PRZYKRYCIE PNEUMATYCZNE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CENTRUM TRENINGOWYM NR 2 PRZY UL. LUBIŃSKIEJ 53 WE WROCŁAWIU

 

I.                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowlany wykonany przez Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław, temat: „Budowa boiska sportowego wraz z przykryciem pneumatycznym oraz elementami niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu (w tym obiekty kontenerowe na potrzeby zaplecza socjalnego, biurowego, obsługi boiska) przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu”.

 

II. Zakres prac obejmuje:

1) montaż przekrycia pneumatycznego,

2) montaż pod przekryciem pneumatycznym obiektów kontenerowych na potrzeby zaplecza socjalnego, biurowego, obsługi boiska,

3) wykonanie infrastuktury technicznej w zakresie obsługi funkcjonowania przekrytego boiska tj.:

- instalacja elektryczna – wewnętrzna I zewnętrzna linia zasilająca pomieszczenia oraz boiska pod powłoką pneumatyczną,

- instalacja wodno-kanalizacyjna – zewnętrzna instalacja zasilająca pomieszczenia pod powłoką pneumatyczną wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubińskiej,

-  zewnętrzna instalacja zagospodarowania wody deszczowej wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Lubińskiej,

- instalacja na potrzeby wentylatorni pneumatycznej.