Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/4/2021 Zakończony

08.07.2021

BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z UTWARDZENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. SUKIELICKIEJ WE WROCŁAWIU

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowlany wykonany przez SLO Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Krzysztoforzyce 203, 32-010 Kocmyrzów, temat: „Budowa skateparku wraz z utwardzeniem oraz elementami małej architektury przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu, na działce Nr 9/12, obr. 0039 Nowy Dwór, AM01, Wrocław”.

 

II. Zakres prac obejmuje:

1) splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie pod wykonanie projektowych nawierzchni,

2) wytyczenie projektowanego skateparku oraz elementów małej architektury,

3) roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża,

4) wykonanie żelbetowej płyty skateparku - wg projektu konstrukcji,

5) montaż modułowych elementów ze sklejki na płycie sateparku,

6) budowę utwardzonych dojść do obiektu,

7) montaż tablicy z regulaminem,

8) montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery,

9) humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie,

10) uporządkowanie terenu.