Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/6/2021 Zakończony

06.08.2021

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: „ZAPEWNIENIE OSIĄGNIĘCIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WCT SPARTAN WE WROCŁAWIU POPRZEZ MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ORAZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH” ETAP I – WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Zapewnienie osiągnięcia efektywności energetycznej przez Spółkę WCT SPARTAN we Wrocławiu poprzez modernizację oświetlenia

oraz budowę instalacji fotowoltaicznych”  Etap I – Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie osiągnięcia efektywności energetycznej przez Spółkę WCT SPARTAN we Wrocławiu poprzez modernizację oświetlenia oraz budowę instalacji fotowoltaicznych, w zakresie opisanym poniżej.

Zakres prac obejmuje następujące elementy:

1.1   Wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia.

1.2  Modernizacja 645 opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach trzech Zamawiającego, zgodnie z wyszczególnieniem w Załączniku Nr 11, na nowoczesne oprawy ze źródłami światła LED. Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw oraz ich utylizację a także za zakup i montaż nowych opraw oświetlenia LED.

Modernizacja oświetlenia zostanie wykonana w następujących obiektach Zamawiającego: Centrum Treningowe Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu; Centrum Treningowe Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu (fitness, lodowisko, korty); Centrum Treningowe Nr 6 przy Al. Gen. Józefa Hallera 81 we Wrocławiu.

1.3  Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy maksymalnej 50,40 kWp (moc minimalna to 50,35 kWp), zamontowanych na dachach obiektów Zamawiającego przy Lubińskiej 53, Hallera 81 i Spiskiej 1.

1.4  Wykonanie dokumentacji powykonawczej – format zapisu *.xls, *.xlsx,  zawierającą szczegółową inwentaryzację nowo zainstalowanego oświetlania oraz instalacji PV, będącej podstawą do odbioru prac i wystawienia faktury.