Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Najważniejsze inwestycje naszej Spółki

10.07.2023 12:28

 

Hala Piłkarska, ścianka tenisowa, skatepark, oświetlenie torów wrotkarskich, budowa budynku socjalnego a teraz rozbudowujemy kolejne dwa obiekty: wrotkarski na Nowym Dworze i tenisowy na Borku.

Na prowadzone i zamknięte w ostatnich latach inwestycje spółka przeznaczyła około 24,5 miliona złotych.

 

https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wtc-spartan-wroclaw-inwestycje-pultuska-lubinska-sukielicka-tor-wrotkarski