Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/11/2022 Zakończony

02.03.2022

Sprzątanie Krytej Pływalni ORBITA THE WORLD GAMES im. Marka Petrusewicza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości w całym obiekcie, czyszczenie i mycie niecek basenowych i innych urządzeń hali basenowej, urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach fitness, czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, mycie okien, mycie przeszkleń wewnętrznych

i zewnętrznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia, sprzątanie toalet, uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego i ręczników papierowych, mydła

w płynie /piance i uzupełnianie środków zapachowych w toaletach.

 

2. Przez cały okres wykonywania usługi, sprzątanie powinno odbywać się w poniższych godzinach

i przez sugerowaną ilość osób:

- dla serwisu dziennego, w godz.07.00 -15.00 – 1 (jedna) osoba

- dla serwisu dziennego, w godz.15.00-21.00 – 2 (dwie) osoby

- dla sprzątania zasadniczego, nocnego, w godz.22.00-06.00 - minimum 4 (cztery) osoby (o ile będą

  w stanie prawidłowo realizować usługę; w innym przypadku liczba osób musi zostać odpowiednio

  zwiększona).