Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/1/2023 Zakończony

10.01.2023

Sukcesywna dostawa 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego
do dwóch kotłowni znajdujących się przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy przetargowej.

Link do postępowania:

https://spartan.logintrade.net/zapytania_email,114275,2e1bbb400b576dd3bec12367844c64ad.html