Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/13/2020 Zakończony

29.12.2020

Sporządzanie, dostarczanie i wydawanie śniadań gościom hotelowym hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – sporządzanie, dostarczanie i wydawanie śniadań indywidualnych oraz śniadań „grupowych” gościom hotelowym hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

 

Wykonawca będzie przygotowywał, dostarczał i wydawał śniadania wg zasad systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dostarczone śniadania muszą posiadać odpowiednią temperaturę, odpowiadać wymogom smakowym i estetycznym.


Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzanie śniadań w kuchni Wykonawcy, zgodnie z higieną żywienia,
2) za „śniadanie grupowe” przyjmuje się ilość osób od 9 do 55 osób,
3) dowóz śniadań przez Wykonawcę do hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu,
4) wydawanie śniadań gościom hotelowym w godzinach od 7:00 do 10:00, na życzenie gości hotelowych – prowiant, dostarczony przez Wykonawcę do godz. 24:00, wydawany w recepcji hotelu,
5) dostawa i odbiór zastawy stołowej, obrusów,
6) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych,
7) sprzątanie restauracji po wydaniu śniadań i przekazanie jej Dzierżawcy tj. firmie DDPZ Spółka z o.o.