Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/2/2023

27.02.2023

Zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych,
zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, użytkowanych przez Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy przetargowej.

Link do postępowania:

https://spartan.logintrade.net/zapytania_email,118855,020d665adeb654b03f110b2736adac58.html