Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/8/2023 Unieważniony

14.03.2023

Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy przetargowej.

Link do postępowania:

https://spartan.logintrade.net/zapytania_email,121324,60b30842c7e45ff6841605c833ff9db5.html